Overzicht wettelijke feestdagen en vervangdagen

  • Zondag 1/1/2017 wordt verplaatst naar maandag 2/1/2017 (Nieuwjaar)
  • Maandag 17/04 Paasmaandag
  • Maandag 1/05 Feest van de Arbeid
  • Donderdag 25/5 Onze Lieve Heer Hemelvaart
  • Maandag 5/6 Pinkstermaandag
  • Vrijdag 21/7 Nationale Feestdag
  • Dinsdag 15/8 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
  • Woensdag 1/11 Allerheiligen
  • Zaterdag 11/11/2017 wordt verplaatst naar maandag 13/11 (Wapenstilstand)
  • Maandag 25/12 Kerstmis